Constellium Děčín

Název: Constellium Děčín - základy haly č.33 - lisovna, Malšovice

Informace o projektu: Kompletní železobetonové konstrukce - kanály, základové desky, vodní hospodářství.

Období výstavby: 06/2019 - 10/2019

Objednatel: Stamo, s.r.o.

Objem v Kč: 20,8 mil.