ČOV Nové Strašecí

Název: Dostavba kanalizace a nové ČOV - Nové Strašecí

Informace o projektu: Kompletní železobetonová konstrukce nádrží a zázemí nové čistírny odpadních vod.

Období výstavby: 04/2019 – 10/2019

Objednatel: PRO-SYSTÉM, vodohospodářské služby, s.r.o.

Objem v Kč: 13,0 mil.