Železniční most přes Labe Děčín

Název: Optimalizace trať.úseku Děčín východ (mimo) - Děčín Prostřední Žleb (mimo) - Železniční most přes Labe

Informace o projektu: Dodávka kompletních železobetonových konstrukcí - opěry, úložné prahy, mostovky, římsy.

Období výstavby: 4/2022 – 11/2022

Objednatel: Strabag Rail a.s.

Objem v Kč: 20,3 mil.