Bytové domy Teplice

Název: Bytové domy Teplice, Novoveská ulice

Informace o projektu: Kompletní železobetonové konstrukce. 

Období výstavby: 06/2022 - současnost

Objednatel: Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o.

Objem v Kč: 113 mil.