Modernizace trati Kladno – Kladno-Ostrovec

Název: Modernizace trati Kladno - Kladno-Ostrovec 

Informace o projektu: Zhotovení monolitických opěrných zdí.

Období výstavby: 05/2023 - 10/2023

Objednatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Objem v Kč: 10,2 mil.