Mosty Kaplice

Název: D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží 

Informace o projektu: Provedení betonářských a šalovacích prací monolitických kontsrukcí na SO 206, SO 208 a SO 211

Období výstavby: 05/2023 - 04/2024 

Objednatel: Metrostav Infastructure a.s. 

Objem v Kč: 63,5 mil.