Mosty Kaplice

Název: D3 0311 Třebonín – Kaplice nádraží

Informace o projektu: Provedení betonářských a šalovacích prací monolitických konstrukcí na SO 206, SO 208 a SO 211.

Období výstavby: 05/2023 - 04/2024

Objednatel: Metrostav Infrastructure a.s.

Objem v Kč: 63,5 mil.