Rekonstrukce stoky D

Název: Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D

Informace o projektu: Provedení veškerých železobetonových monolitických konstrukcí v rámci objektu podzemní záchytné Retenční

nádrže umístěné v Šáreckém údolí.

Období výstavby: 06/2022 - 04/2023

Objednatel: OHLA ŽS, a.s.

Objem v Kč: 21,3 mil.