UJEP - RESTAV - CEMMTECH II

Název: UJEP - RESTAV - Fakulta strojního inženýrství - CEMMTECH II

Informace o projektu: Dodávka kompletních železobetonových konstrukcí.

Období výstavby: 07/2020 - 03/2021

Objednatel: Sdružení firem ISTAR s.r.o. a Wachal a.s. - S-VWIS

Objem v Kč: 26,3 mil.