Vodojem Bášť

Název: Lob. přivaděč - ZV Bášť, optim. Akumulace

Informace o projektu: Akumulační nádrže a armaturní komora – hrubá stavba.

Období výstavby: 07/2021 - 03/2022

Objednatel: SMP CZ, a.s.

Objem v Kč: 10,3 mil.