Vraňansko – Hořínský kanál

Název: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Informace o projektu: Kamenné dlažby koryta, kamenné obklady mostních konstrukcí, železobetonové římsy. 

Období výstavby: 02/2020 - 10/2020

Objednatel: OHL ŽS, a.s. ; Eurovie a.s.; Strabag Rail a.s.

Objem v Kč: 13,3 mil.