Dopravní stavby

Zabýváme se výstavbou a rekonstrukcemi mostních objektů, opěrných a zárubních zdí podchodů a  lávek pro pěší. Máme zkušenost ze železničních staveb s pracemi v kolejišti ve výlukách i za provozu. Stavby dodáváme kompletně na klíč včetně dodávky bednění, podpěrných konstrukcí, výztuže, betonové směsi, případně dalšího příslušenství, jako je zábradlí, odvodnění, izolace, atd.. Mezi naše obchodní partnery v tomto odvětví patří zejména STRABAG RAIL a.s..