Vodohospodářské stavby

Z tohoto odvětví máme zkušenosti s výstavbou čistíren odpadních vod, vodojemů a umělých těles vodních nádrží. Zajišťujeme komplexní dodávku monolitických konstrukcí a optimalizací návrhu konstrukčního řešení včetně detailů. Mezi naše významné obchodní partnery z oboru vodních staveb patří např. SMP CZ a.s., OHL – ŽS a.s., STRABAG RAIL a.s. a PRO-SYSTEM s.r.o..